Noemi Gonzalez

Recently added

Xem Phim Lễ Trừ Tà (2015)
0

Xem Phim Lễ Trừ Tà (2015)

Trong Cơ đốc giáo, nghi lễ trừ tà là việc thực hành những nghi thức làm phép đánh đuổi con quỷ dữ ra khỏi một người được chẩn đoán là bị quỷ ám. ...